« Επιστροφή στα προϊόντα

Τα προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρίας παρέχουν:

- Σπόροι μεγάλων καλλιεργειών (Βαμβάκι DELTAPINE, μηδική, καλαμπόκι AMERICAN GENETICS κ.α.)
- Εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα