« Επιστροφή στα προϊόντα

Τα προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρίας παρέχουν:

- Σπόροι μεγάλων καλλιεργειών (Καλαμπόκι DEKALB, βαμβάκι, ηλίανθος, μηδική, βίκος κ.α.)
- Εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα