« Επιστροφή στα προϊόντα

Τα προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρίας παρέχουν:

- Σπόροι μεγάλων καλλιεργειών (Βαμβάκι, καλαμπόκι, ηλίανθος, μηδική)
- Σπόροι κηπευτικών
- Διαφυλλικά λιπάσματα
- Εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα