« Επιστροφή στα προϊόντα
Τα προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρίας παρέχουν:

 - Υβρίδια καλαμποκιού (DKC6815, DKC6728, DKC6724, DKC6442, DKC5276, κ.α.)