« Επιστροφή στα προϊόντα

Τα προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρίας παρέχουν:

- Πλούσια γκάμα από κοκκώδη λιπάσματα με τεχνολογία Novatech
- Διαφυλλικά λιπάσματα για την κάλυψη όλων των αναγκών σε όλες τις καλλιέργειες