« Επιστροφή στα προϊόντα

Τα προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρίας παρέχουν:

- Σπόροι μεγάλων καλλιεργειών (ηλίανθος)
- Κοκκώδη και διαφυλλικά λιπάσματα
- Εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα